ویدئو- کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزیر دفاع در کاراکاس

لینک کوتاه: