فیلم- رونمائی از موشک نقطه زن صد در صد بومی فاتح مبین

لینک کوتاه: