کارخانه توليد باتري ليتيومي

اين کارخانه با زيربناي 17 هزار و 600 متر مربع و ظرفيت توليد سالانه 5/2ميليون آمپر ساعت
انواع باتري هاي تخت و استوانه اي قابل شارژ براي مصارف نظامي و غيرنظامي قادر خواهد
بود نياز کشور بخصوص نيروهاي مسلح در اين بخش را تأمين کند.
باتري  ليتيومي در صنايع نظامي نظير تجهيزات مخابراتي و الکترونيکي مثل بي سيم همچنين
در صنايع غيرنظامي مثل انواع باتري تلفن هاي همراه، انواع رايانه ها، دوچرخه، موتور
سيکلت و خودروهاي الکتريکي، سامانه هاي توليد الکتريسيته تجديدپذير نظير ذخيره ساز
انرژي هاي خورشيدي و بادي، پاور بانک ها، UPS و تأمين انرژي سيستم هاي مخابراتي و
شبکه هاي تلفن همراه کاربرد دارد.
اين باتري ها به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد همچون چگالي انرژي و سطح ولتاژ بالا،
بتدريج جايگزين انواع باتري هاي ديگر شده است و آينده ذخيره سازهاي انرژي متعلق به اين
باتري ها خواهد بود.

لینک کوتاه: