پهپاد مسلح به موشك‌هاي پدافند هوايي

افزايش برد و حوزه عملياتي پهپادهاي نيروهاي مسلح، قابليت تعقيب و گريز، ردگيري و انهدام پهپادهاي متجاوز از ویژگی های پهپاد مسلح به موشك‌هاي پدافند هوايي است.
اين پهپاد، قادر است انواع هواگردها نظير هواپيماهاي جنگنده، هواپيماي بدون سرنشين و بالگرد را منهدم نمايد.

لینک کوتاه: