هواپيماي جنگنده قاهر 313

كليه مراحل طراحي و ساخت جنگنده بومي قاهر313 توسط دانشمندان و متخصصان اقتدار آفرين سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع انجام شده است.
اين جنگنده پيشرفته با مشخصات ظاهري منحصر بفرد،داراي سطح مقطع راداري بسيار كم و همچنين قابليت انجام عمليات پروازي در ارتفاع پست مي باشد.
بهره برداري از مواد پيشرفته در ساخت هواپيما و سيستم هاي الكترواويونيك پيشرفته از ديگر ويژگي هاي جنگنده قاهر313 می باشد.
اين جنگنده توانايي حمل تسليحات پ و از قدرت تهاجمي بالا برخوردار است .جنگنده قاهر حقيقتاً نماد برجسته اي از نبوغ ،خلاقيت و جسارت فرزندان برومند و برنادل ملت ايران در وزارت دفاع است.
قابليت نشست و برخاست با طول باند كوتاه و تعمير و نگهداري آسان و سريع از ديگر ويژگي هواپيماي قاهر313 است.

لینک کوتاه: