هواناو یونس6

هواناو شش نفره یونس 6 از قابلیت بسیار بالایی در رزمایش و عملیات سریع برخوردار بوده و قادر است مأموریت های امداد و نجات ،گشت زنی و پشتیبانی را در دریا ،رودخانه و مناطق باتلاقی و برفی انجام دهد.

لینک کوتاه: