هواناو یونس

هواناو یونس ،ظرفیت حمل 26 نفر سرنشین و 2 تن بار را دراد.
سرعت این هواناو ، 80 کیلومتر در ساعت و برد عملیاتی آن 600 کیلومتر بدون نیاز به سوختگیری مجدد است.

لینک کوتاه: