نارنجک انداز40 میلی متری

نارنجک انداز40 میلی متری ،سلاحی سبک با قدرت مانور و اجرای آتش بالا است . قابلیت سلاح در وضعیت تک تیرو رگبار و هدف گیری دقیق توسط دوربین و شلیک 300 گلوله در دقیقه از مزایای این نارنجک انداز به شمار می رود.

لینک کوتاه: