مین کوب تفتان

این مین کوب قابلیت پاکسازی مین هایی تا وزن 10 کیلوگرو و عمق 30 سانتیمتر را دارد و در هر ساعت می تواند بین 3 تا 6 هزار متر مربع را پاکسازی کند.

لینک کوتاه: