موشک کروز نصر بصیر

این موشک کروز دریایی علاوه بر قابلیت چالاکی و قدرت عملیاتی بالا با داشتن سر جستجوگر
بدون انتشار به ویژگی عملیات در سکوت و هوشمندی مجاز شده است که می‌تواند در ارتقاء
توان دریایی نیروهای مسلح مؤثر باشد.

لینک کوتاه: