موشک هدایت لیزری هوابه سطح و سطح به سطح با نام بينا

موشك بينا يك موشك هدايت شونده ليزري  هوا به سطح و سطح به سطح مي باشد كه قابليت شليك از هواپيما و انواع سكوي پرتاب زميني را دارا است.
اين موشك قادر است اهداف مهمي همچون پل ها، تانك ها،  ادوات جنگي و مراكز فرماندهي دشمن را به دقت مورد اصابت قرار دهد.
سرعت عمل فوق العاده در از بين بردن اهداف مورد نظر، نگهداري آسان  وقدرت سريع بكارگيري از ويژه گي هاي اين موشك به شمار مي رود.

لینک کوتاه: