موشک قادر

این موشک با برد200 کیلومتر و قابلیت آماده سازی و واکنش سریع می تواند اهداف دریایی از جمله ناوچه ها و ناوهای جنگی و اهداف ساحلی دشمن را منهدم می کند.

لینک کوتاه: