موشك كروز دريايي قادر

اين موشك با برد حدود 200 كيلومتر و قابليت آماده سازي و واكنش سريع مي تواند اهداف دريايي از جمله ناوچه ها و ناوهاي جنگي و اهداف ساحلي دشمن را منهدم كند.
پرواز در ارتفاع پائين، قابليت تخريب بالا، وزن كم، دقت عمل در انهدام اهداف مورد نظر از ويژگي هاي موشك قادر است.
موشك قادر قابليت شليك از ساحل و از روي شناور با كلاس هاي گوناگون را دارد و با تجهيز نيروي دريايي سپاه و ارتش به اين موشك پيشرفته توان عملياتي اين نيروها به نحو قابل توجهي افزايش خواهد يافت .

لینک کوتاه: