مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي

مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، پشتوانه عالي علمي و فناوري وزارت دفاع را در فرايند ساماندهي آموزش و تحقيقاتي را كه به منظور توسعه فن‌آوري و نوسازي صنايع دفاعي صورت مي‌گيرد، تشكيل مي دهد.
 
برخي از دستاوردهاي مهم اين مؤسسه در سالهاي اخير به شرح زير است:

- شناسايي، توسعه و بومي سازي روش هاي آينده پژوهي نظير سناريوسازي، برنامه ريزي بر پايه سناريو، نقشه راه، نگاشت فناوريهاي دفاعي، تحليل روند و تحليل تأثير بر روند

- توسعه دانش ديده باني و رصد تغييرات علوم و فناوريهاي دفاعي و توليد مستمر محصولات ديده باني هاي دفاعي

- تهيه و انتشار كتاب، تك نگاشت، گزارش ويژه، بولتن و نشريه ادواري در زمينه آينده‌پژوهي
 
- آگاه سازي پيش دستانه صنايع دفاعي و نيروهاي مسلح نسبت به تغيير و تحولات علوم و فناوري دفاعي در افق بلندمدت با رويكرد آينده پژوهي

- تدوين الگوي كلان نقشه جامع علم و فناوري دفاعي، برنامه ريزي راهبردي فناوري، تدوين نقشه هاي راه توسعه فناوري و سامانه هاي دفاعي

- معماري الگوها و نظامهاي مديريت دانش به منظور افزايش سطح بلوغ سازماني

- تدوين و پايش شاخص هاي مديريت دانش، تحقيقات و توسعه علم و فناوري در سطح ودجا
 
- توسعه فناوريهاي نوظهور، انجام مطالعات نظري و راهبردي، توسعه زيرساخت هاي تحقيقاتي و صنعتي (در ابعاد منابع انساني- فناوري- ساختار، سازماندهي و اطلاعات)

- مديريت يكپارچه تحقيق و توسعه فناوري هاي دفاعي از خلق ايده تا تحقق محصول و اخذ بازخورد از كاربران

- تهيه و تدوين راهبرد، طرح هاي جامع و برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت تجهيزات و فناوريهاي مورد نياز دفاعي در حوزه هاي مختلف (دريايي، زميني، موشكي، هوايي، فضايي، برق و الكترونيك، مواد فلزي و غيرفلزي، فناوري هاي نرم و طب رزمي)

- طراحي نظام نامه ها، دستورالعمل‌ها، الگوها و قواره هاي مورد نياز در چرخه تعريف، تصويب و اجراي پروژه هاي تحقيق و توسعه از جمله دستورالعمل هاي انعقاد موافقت نامه هاي اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي و توسعه صنعتي، نيازسنجي عملياتي و مطالبات سيستمي، روش‌هاي اجرايي فازهاي نيازسنجي و طراحي مفهومي، طراحي مقدماتي و قواره هاي ارائه طرح هاي سرمايه گذاري صنعتي

- راه اندازي هسته هاي نوآوري دفاعي در سازمان هاي وزارت دفاع براي شناسايي و دستيابي به قابليت هاي علمي و فناورانه

- طراحي سامانه هوشمند بانك هاي اطلاعاتي علمي و فني دفاعي (سهباد)

- طراحي و توسعه ماوا (بانك جامع اطلاع رساني علمي و فني نيروهاي مسلح)
 
- تهيه و تدوين فهرستگان اسناد و مدارك علمي و فني ودجا

- تهيه، تدوين و تصويب آيين نامه ثبت اختراعات، اكتشافات و نوآوري هاي صنايع دفاعي و ثبت آنها

- برگزاري جشنواره تحقيقات دفاعي در سطح ودجا، جشنواره تحقيقات صنعتي سلمان فارسي در سطح نيروهاي مسلح

- طراحي نظام نوين مديريت راهبردي نيروهاي مسلح و نرم افزار مربوط به آن

- طراحي و تدوين نظام مهندسي هزينه، ارزش و منشور اصلاح الگوي مصرف در ودجا

- تدوين استانداردهاي محصولات دفاعي، خدمات؛ سيستم ها و فرايندهاي صنعتي و فني

- مديريت كلان پروژه پرتاب راكت كاوش شامل محموله هاي آزمايشگاهي (تست محيطي فضا با قابليت برگشت پذيري و محموله زيستي)

- طراحي و ساخت سيستم هاي تست سلول هاي خورشيدي و تست غيرمخرب ليزري

- اجراي طراحي، ساخت و راه اندازي شبيه ساز مجازي ماهواره

- اجراي طراحي و ساخت نمونه مهندسي ماهواره مدار LEO

- اجراي طراحي، ساخت و تست دوربين خطي ميكروماهواره ها
 

لینک کوتاه: