لندینگ کرافت 1200 تنی

* مشخصات عمومی و فنی محصول :
- داراي سيستم  سكان هيدروليك
- داراي سيستم هاي فرعي و جانبي نظير ديزل ژنراتور اصلي و فرعي
- قابليت حمل آب و سوخت در مخازن
- قابليت حمل بار بر روي عرشه
- قابليت تخليه و بارگيري در سواحل ماسه اي
- داراي اماكن محيط زيست براي 11 نفر
- تحت كلاس مؤسسات رده بندي داخلي و خارجي مورد تاييد سازمان بنادر و دريانوردي

لینک کوتاه: