سلاح ملی زعاف(کلت کمری)

کلت کمری 9 میلی متری زعاف با استفاده از فن آوری پیشرفته ،ویژه نیروهای نظامی و انتظامی طراحی و ساخته شده است.
این سلاح سبک با عقب نشینی کوتاه کار می کند و مجهز به ماشه دو عمله ،قفل اطمینان خودکار سوزن ،اهرم مانع چخماق و اهرم بیرونی نگهدارنده کشوئی مسلح کننده می باشد.
وزن سبک ،دقت زیاد ،حداقل زمان عملکرد و تغذیه خودکار سلاح از خشاب ،از دیگر ویژگی های اصلی کلت کمری زعاف به شمار می رود.

لینک کوتاه: