سلاح زاویه زن

سلاحی کوچک و تپانچه ای با دوربین و صفحه نمایش است که از این طریق اهداف را در زاویه های مختلف شناسایی و مورد اصابت قرار می دهد.

لینک کوتاه: