سامانه پدافند هوايي مرصاد

سامانه موشكي زمين به هواي مرصاد يك سامانه پدافند هوايي پيشرفته و كار آمد با برد متوسط است كه قادر به انجام عمليات پدافند عليه انواع هواپيما هاي سريع ، بالگرد ، هواپيماي بدون سرنشين و موشك كروز را دارد.
سامانه مرصاد در شب و روز قادر به انجام عمليات است و به گونه اي طراحي شده كه در محيط جنگ الكترونيك مي تواند ماموريت خود را با موفقيت انجام دهد.
اين سامانه در رزمايش هوايي مدافعان آسمان ولايت 4 كه در منطقه شرق كشور برگزار شد توانست اهداف هوايي را با موفقيت منهدم و كارنامه اي موفق را ثبت كند.

لینک کوتاه: