سامانه ضدزره دهلاويه

موشك دهلاويه يكي از پيشرفته‌ترين موشك‌هاي ضدزره است كه براي انهدام انواع تانك‌هاي پيشرفته مجهز به زره واكنشگر طراحي شده است.موشك دهلاويه با بهره‌برداري از هدايت خاص در  مقابل انواع جنگ‌هاي الكترونيكي دشمن مقاوم است.سرجنگي، موتور پرواز موشك‌انداز و قابل حمل توسط نفر موجب شده كه سامانه موشكي ضدزره دهلاويه بعنوان يك جنگ‌افزار كارآمد در نبرد ضدتانك شناخته شود.اين سامانه موشكي طوري طراحي شده است‌كه بتواند اهداف ثابت زميني و اهداف ‌متحرك زرهي را مورد اصابت قرار‌دهد.موشك دهلاويه قابليت استفاده برعليه اهداف دريايي و هوايي در ارتفاع پايين مثل بالگردها را دارد.

لینک کوتاه: