سامانه جديد پدافند هوايي "حرز نهم"

این سامانه به دست متخصصان حماسه آفرين، زبده و كارآمد سازمان صنايع هوافضاي وزارت دفاع طراحي و ساخته شده و به مرحله توليد انبوه رسيده است.
حرز نهم يك سامانه پيچيده پدافندي مي‌باشد كه قادر است اهداف مورد نظر را در ارتفاع پست و كوتاه مورد شناسايي و رديابي قرار داده بصورت هوشمند و خودكار مورد هدف قرار دهد.
تحرك بالا، موبايل بودن سامانه سلاح و قابليت بكارگيري در شب از ويژگي‌هاي سامانه پدافندي حرز نهم است.
اين سامانه قابليت اتصال به شبكه پدافند كشور را دارد و قادر است ظرف كمتر از چند دقيقه براي مقابله با تهديدات آماده و فعال شود.

لینک کوتاه: