سامانه توپ ضد هوايي سعير

سامانه توپ ضدهوايي كه گزينه بسيار خوبي براي پوشش هوايي توپخانه اي در ارتفاع پست و متوسط قلمداد مي شود در سازمان صنايع دفاع به صورت كاملاً بومي طراحي و به توليد انبوه رسيده است.از قابليت هاي اين سامانه اتوماسيون بودن آن می باشد.سيستم عملياتي اين سامانه به گونه اي است كه با مجموعه راداري و يا اپتيكي هدف را ره گيري و بصورت خودكار بدون نياز به خدمه، توانايي شليك به سمت اهداف مورد نظر را دارد.اين سيستم اهداف مورد نظر را در مقايسه با سامانه هاي مشابه با ضريب اطمينان بسيار بالاتري منهدم مي كند.با تحويل‌دهي انبوه سلاح‌مذكور‌ به نیروهای مسلح قدرت پدافند هوايي‌كشور در ارتفاع پست و متوسط به نحو مطلوبي افزايش مي‌يابد.به ويژه اينكه بهره گيري گسترده آن توسط نيروهاي بسيجي توان زائدالوصفي را در حفاظت از مرزهاي هوايي جمهوري اسلامي ايران ايجاد مي نمايد.

لینک کوتاه: