سامانه‌هاي صافات

اين سامانه‌هاي پيشرفته اهداف هوايي موردنظر را به صورت بدون انتشار (پسيو) رديابي و در زمان مناسب فرمان شليك را به سلاح صادر مي‌كند.
سامانه‌هاي صافات از قابليت‌هاي تاكتيكي- تكنيكي و ضد جمينگ نيز برخوردار مي باشند.

لینک کوتاه: