راکت انداز106 و 107 میلی متری

سلاح هایی مدرن با سیستم کنترل آتش قوی، که قابلیت استفاده در شناورهای تندرو و خودروهای تاکتیکی برای انهدام انواع استحکامات و موانع دشمن در آب و خشکی را دارا می باشد.

لینک کوتاه: