خدمات بازنشستگي

در اين حوزه، خدماتي همچون برقراري، پرداخت و ترميم حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري، وراثت، برقرار حقوق وظيفه و از كارافتادگي، برقراري مستمري بازماندگان متوفي ارائه مي‌شود.
در اين بخش همچنين كمك هزينه‌هاي عائله‌مندي، اولاد، ازدواج، كفن و دفن و بيماري به افراد تحت پوشش ارائه مي‌شود . 

لینک کوتاه: