حوض شناور 2000 تني سفينه النجاه

كليه مراحل طراحي و ساخت این حوض شناور به دست توانمند متخصصان و كاركنان زبده و كارآمد سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع انجام پذیرفته است.
اين حوض شناور با طول 5/105 متر، عرض 22 متر و ارتفاع 11 متر نخستين حوض شناور 2000 تني كشور است كه در درياي خزر به آب انداخته شد.
شناور 2000 تني سفينه النجاه، براي از آب‌گيري و به آب‌اندازي انواع مختلف شناورها و سازه‌هاي دريايي تا وزن 2000 تن كاربرد دارد. اين شناور بعنوان يك كارگاه مجهز تعميراتي روي آب، قادر است تعميرات و تست انواع شناور و سازه‌هاي دريايي را انجام دهد.

لینک کوتاه: