حوضچه شناور 4 هزار تن

این حوضچه به طول 130 متر و عرض 28 متر مأموریت بالابری و تعمیر شناورهای تا وزن 4 هزار تن را برعهده دارد.

لینک کوتاه: