تندر 9 میلی متری سبک

تندر 9 میلی متری سبک ،نوعی مسلسل دستی است که می تواند 900 عدد تیر در هر دقیقه با حداقل برد 100 و حداکثر برد 1250 متر را شلیک نماید.
سرعت اولیه شلیک توسط این مسلسل 375 متر بر ثانیه است.

لینک کوتاه: