تجهيزات جغرافيايي

در عصر ارتباطات و اطلاعات ، اطلاعات مكاني و جغرافيايي از اهميت بالايي در سطح فردي و سازماني برخوردار بوده و در بسياري از موارد ، اتخاذ تصميم‌هاي درست راهبردي ، منوط به در اختيار داشتن اين اطلاعات ارزشمند است .
امروزه در صحنه نظامي و دفاعي ، كاربرد اطلاعات مكاني و جغرافيايي اهميت روز افزون يافته و دراختيار داشتن آن به نوعي دستيابي به پيروزي در ميدان نبرد را آسان‌تر مي‌سازد .
در حال حاضر ، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح وابسته به وزارت دفاع ، يكي از بزرگترين مراكز تهيه و توليد اطلاعات مكاني و جغرافيايي در كشور شناخته مي‌شود .
ايستگاه‌هاي سنجش از دور ثابت و متحرك ، تأمين اطلاعات و تصاوير ماهواره‌اي ، تهيه و توليد انواع نقشه‌هاي هوايي ( پرواز – فتوگرامتري ) ، كارتوگرافي ، نقشه ناوبري ، هيدروگرافي و ژئودزي در مقياس‌هاي متفاوت از 1:1000تا 1:250000 ، نقشه‌هاي زيرسطحي برجسته ، گردآوري اطلاعات جغرافيايي در زمينه‌هاي گوناگون و مكان‌يابي‌هاي عمراني ، انجام آمايش دفاعي و تحليل‌هاي آفندي و پدافندي كشوري ،‌ مرزي ، منطقه‌اي و ... تهيه نقشه‌ها و تصاوير تركيبي ، شبيه‌سازي و مدل‌سازي بويژه در عمليات نظامي و انتظامي ، تهيه گزارش‌هاي محلي ، حفظ محيط زيست و پاكسازي ميادين مين ، محاسبه و تحليل ميزان جرايم و ... از جمله فعاليت‌ها و خدماتي است كه سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح به انجام آن اهتمام ويژه‌اي ورزيده است .
مجموعه‌هاي چاپ و انتشارات ، آسمان‌نما ( مركز ترويج علوم نجوم و ستاره‌شناسي ) ، دانشكده نقشه‌برداري اين سازمان نيز خدمات متنوعي را در اختيار بخش‌هاي دفاعي ، دانشگاهي و تحقيقاتي كشور قرار مي‌دهد . انتشارات سازمان جغرافيايي با نشر بيش از 250 عنوان كتاب و اطلس و نشريه و نيز انتشار انواع نقشه‌هاي موضوعي ( كتاب نفيس و ارزشمند « اطلس تاريخ اسلام » مفتخر به دريافت لوح تقدير و جايزه ويژه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران گرديده است ) در حال فعاليت مي‌باشد .
در اين ميان ، فعاليت‌هاي گسترده‌اي از سوي اين سازمان در امور مرزي صورت گرفته است كه از جمله مي‌توان به « تعيين موقعيت و نصب علائم مرزي خشكي و آب بر مبناي معاهدات قانوني با مشاركت كشورهاي مقابل » ، انجام عمليات مشترك نقشه‌برداري و ژئودزي ( ايجاد شبكه ژئودزي مشترك ، اندازه‌گيري علائم مرزي ، عكسبرداري هوايي و تهيه نقشه ) براي بازسازي ، نوسازي و ساماندهي اسناد و مدارك مرزي ( مدرنيزاسيون مرز ) در يك سيستم مبناي مشترك با مشاركت كشورهاي مقابل » ، « مكانيزم كردن مرزهاي جمهوري اسلامي ايران » ، « ارائه طرح‌هاي تحديد حدود در خليج فارس و درياي عمان و در درياي خزر»، »  تشكيل كميته مرزي براي بررسي مسائل مرزي » و ... اشاره كرد .

لینک کوتاه: