بی سیم استقراری/خودروییVRC-222

این بی سیم برای کاهش حجم و فراهم شدن شرایط نصب بی سیم در نفربرها و تانک ها ساخته شده است.
بی سیم مذکور علاوه بر کاربرد زرهی، کاربرد استقراری دارد که در سایر خودروها نیز قابل نصب است.

لینک کوتاه: