بي‌سيم هدهد- 1

"هدهد- 1"، نوعي بي‌سيم زيرسطحي با برد بيش از هزار متر است كه براي ارتباط غواص‌ها با يكديگر، سطح و زيردريايي و همچنين ارتباط زيردريايي با سطح به كار مي رود.

لینک کوتاه: