بالگرد کلاس 412

بالگردهای 412 دارای 2 موتور 4 ملخه و از سیستم خلبان خودکار برخوردار است . این بالگرد
قابلیت حمل و جابجایی14  نفر خدمه و سرنشین را دارد و قادر است ماموریت های متنوعی  را انجام دهد .

لینک کوتاه: