بالگرد پيشرفته رزمي طوفان 2

بالگرد طوفان 2 كه با همت و تلاش متخصصان كار آمد و اقتدار آفرين سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع طراحي و توليد شده، نسل جديدي از بالگردهاي رزمي است كه از فناوري هاي پيشرفته و روز آمد برخوردار است.
در بالگرد طوفان 2 مجموعه اي ارزشمند از فناوري هاي بومي صنايع وابسته به وزارت دفاع در حوزه هاي الكترونيك، اپتيك، ليزر و سلاح بكار گرفته شده كه از آن جمله ميتوان به قدرت تهاجمي آن بواسطه قابليت هدف گيري بسيار دقيق اشاره كرد.
بالگرد طوفان 2 نماد ديگري از خودباوري، خلاقيت و بي اثر كردن تحريم هاي دشمنان، پيشرفت و تعالي ملت ايران است.

لینک کوتاه: