باتری های پیشرفته روی-نقره و صنعت تولید مواد اولیه پودر و اکسید نقره

 در این دو خط تولیدی؛دفاتر طراحی ، دانش های فنی پیشرفته در حوزه های سنتز مواد ،
الکتروشیمی ، مکانیک ، الکترونیک و روزآمدترین ماشین آلات و تجهیزات تولید و تست برای
انواع محصولات با ظرفیت های مختلف به کار گرفته شده است .
با این امکانات تمامی نیازهای دفاعی نیروهای مسلح در حوزه ذخیره سازی انرژی  در
مقیاس انبوه و طرح های توسعه آتی سامانه های دفاعی تامین می گردد .

لینک کوتاه: