ايستگاه گيرنده ماهواره‌اي سپهر

اين ايستگاه ماهواره‌اي ، قابليت دريافت تصاوير بهنگام به شعاع 2500 كيلومتر از مركز آنتن را دارد و مي‌تواند اطلاعات دقيق را عرضه نمايد . تصاويري كه ايستگاه سپهر از ماهواره دريافت مي‌كند ، در امور نظامي ، كشاورزي ، بررسي سوانح ، زمين‌شناسي ، اكتشاف ، ذخاير ، معادن و ... كاربرد دارد. 

لینک کوتاه: