ايستگاه متحرك دريافت از ماهواره‌هاي سنجش از دور

اين ايستگاه ، نخستين ايستگاه ملي دريافت تصاوير ماهواره‌اي جمهوري اسلامي ايران است. ايستگاه متحرك دريافت از ماهواره‌هاي سنجش از راه دور به منظور دريافت اطلاعات از ماهواره هاي سنجش از دور كه در ارتفاع بين 800 تا 1200 كيلومتري زمين در باند فركانسي X قرار دارند ، طراحي و ساخته شده است. زمان استقرار و آماده بكارشدن اين ايستگاه دو ساعت بوده و داراي قابليت دريافت، مشاهده سريع ، ذخيره و توليد تصاوير مي‌باشد . 

لینک کوتاه: