الياف كربن

راه‌اندازي خط توليد الياف كربن به عنوان يكي از ده كشور دارندة اين فناوري از آن حيث حائز اهميت است كه كليه مراحل از مطالعات بنيادين، طراحي پايه و تفصيلي سخت‌افزار و فرآيند توليد، ساخت و نصب تجهيزات و ماشين‌آلات و نهايتاً راه‌اندازي و اخذ محصول استراتژيك الياف كربن، به صورت كاملاً بومي و با تكيه بر توان مهندسي وزارت دفاع صورت گرفته است.
تأمين الياف كربن با توجه به نقش گلوگاهي در توليد سامانه‌هاي پيشرفته و هوشمند دفاعي، به دليل محدوديت‌هاي وضع شده از سوي دشمنان همواره با چالش‌هاي فراوان رو به رو بوده و نه تنها فروش فناوري توليد، بلكه محصول الياف كربن در فهرست اقلام تحريمي قرار دارد.
از سوي ديگر، رشد سريع فناوري هاي ساخت در سيستم هاي نوين سلاح، كاربرد مواد پيشرفته و در رأس آنها الياف كربن را اجتناب ناپذير كرده است.
الياف كربن در حوزة دفاعي كاربردهاي گسترده‌اي دارد، از قبيل ساخت سپر حرارتي نازل و بدنه‌هاي سبك در موتور سوخت جامد مركب موشكها، ساخت قطعات بال و بدنه انواع هواپيماهاي جنگي و تجاري و بدنه سلاح‌هاي سبك و در بخش غيردفاعي نيز الياف كربن در مواردي نظير ساخت مخازن ذخيره‌سازي گاز طبيعي (CNG)، مقاوم سازي ابنيه، ساخت سكوهاي حفاري و استخراج نفت و گاز، پرة توربين‌هاي بادي، پيل‌هاي سوختي، انواع لنت ترمز هواپيما، واگن‌هاي قطار و تجهيزات ورزشي مورد بهره‌برداري قرار مي گيرد.
استحكام فوق العاده بالا، پايداري حرارتي و ابعادي عالي، هدايت الكتريكي بالا، مقاومت شيميايي عالي و سازگاري با نسوج بدن انسان از ويژگيهاي الياف كربن می باشد.

لینک کوتاه: