وزير دفاع : اعتمادسازي، تنش زدايي، امنيت سازي و توليد قدرت از اصول ديپلماسي دفاعي جمهوري اسلامي ايران است

سردار سرتيپ پاسدار دكتر حسين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در اولين همايش مشترك وابستگان نظامي و نمايندگان دفاعي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور طي سخناني از ديپلماسي دفاعي بعنوان ابزاري موثر در پيشبرد اهداف و سياست هاي خارجي جمهوري اسلامي ايران ياد كرد و اعتماد سازي، تنش زدايي، امنيت سازي و توليد قدرت را از اصول و مولفه هاي اصلي آن برشمرد و نقش وابستگان نظامي، دفاعي و انتظامي در اين زمينه را پيشتاز و تعيين كننده توصيف كرد.
به گزارش اداره كل تبليغات دفاعي وزارت دفاع؛ سردار دهقان با تحليل شرايط سياسي و آشوبناك منطقه و جهان بويژه محيط پيراموني جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت، آمريكا بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي براي ايجاد، توسعه و تثبيت نظام يك جانبه گرايي و اعمال و استقرار هژموني خود دشمن سازي را با راهبرد اسلام هراسي و ايران هراسي در دستور كار قرار داد.
وي افزود نظام سلطه امروز با اين راهبرد شرايطي را ايجاد كرده كه سرمايه و عناصر قدرت در جهان اسلام به جاي مواجهه با دشمنان اصلي در حال خودزني است و قطعا آنان اين روند را تا تخليه قابليت ها و توانمندي هاي راهبردي كشورهاي اسلامي دنبال خواهند كرد.
وزير دفاع جنگ هاي نيابتي توسط گروه تروريستي داعش و جبهه النصره در عراق و سوريه و حمله به مردم مظلوم يمن را در همين راستا ارزيابي كرد و افزود: البته شكل گيري جريان مقاومت بعنوان يك مجموعه عظيم و قدرتمند اين راهبرد  نظام سلطه را با چالشي جدي مواجه كرده و با استمرار پايداري و حفظ انسجام، راهبرد آنان را با شكست قطعي مواجه خواهد كرد.
وي با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران امروز بعنوان كانون و محور مقاومت نقش مهمي در ثبات سازي و ايجاد امنيت پايدار در منطقه دارد گفت : ايجاد، تقويت و گسترش مناسبات و همكاري دفاعي و امنيتي با كشورهاي جهان از راهبردها و اولويت هاي مهم وزارت دفاع به شمار مي رود و وابستگان دفاعي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران بايد بعنوان يك عنصر اثرگزار با جسارت، شجاعت و تعامل سازنده و بدور از هرگونه انفعال بر پايه سه اصل عزت، حكمت و مصلحت در اجراي اين راهبرد و اولويت مهم بطور مستمرتلاش كنند.
وزير دفاع با بيان اينكه آمريكا و رژيم صهيونيستي با همه توان براي نا امن كردن منطقه تلاش مي كنند تصريح كرد: كشورهاي منطقه بايد با همكاري و ايجاد ائتلاف منطقه اي اقدامات نا امن ساز دشمنان را بي اثر كنند.
وي با تشريح عملكرد وزارت دفاع در حوزه ديپلماسي دفاعي اظهار داشت : امروز با نقش آفريني وزارت دفاع و همكاري دستگاه ديپلماسي كشور سطح مناسبات و همكاري دفاعي با كشورهاي مهم از سطح تاكتيكي به راهبردي ارتقا يافته است و مصمم هستيم اين روند را با ساير كشورهاي موثر در ترتيبات سياسي – امنيتي منطقه ادامه دهيم.
وزير دفاع در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران هيچگاه تا كنون و نه در آينده بناي جنگ و مواجهه با كشوري را نداشته و ندارد ولي با هرگونه اقدام تجاوز كارانه و يا فزون خواهانه با قدرت و قاطعيت برخورد خواهد كرد به طوري كه اقدام كننده را از اقدام خود پشيمان كند.
سردار دهقان در پايان تصريح كرد، ما با الهام از پيام عاشورا و در دفاع مقدس آموخته ايم كه با رهبري بصير، آگاه و شجاع و ملتي متحد و منسجم و معتقد به اصول و مباني اسلام قادريم هر قدرت زورگو و متجاوزي را به زانو در آورده و پيروز باشيم.

 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.