وزير دفاع:مسير توسعه توان دريايي ايران توقف ناپذير است

ير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بااشاره به دومين حضور ناوگروه نيروي دريايي ارتش در درياي مديترانه تاكيد كرد: ايران به مسير توسعه بيش از پيش توان دريايي خود ادامه مي دهد و اين روند توقف ناپذير است. سردار سرتيپ پاسدار " احمد وحيدي " در گفت و گو با ايرنا و در واكنش به ادعاهاي مقامات رژيم صهيونيستي در باره حضورناوگروه نيروي دريايي ارتش ايران در آب هاي درياي مديترانه افزود:جمهوري اسلامي ايران امروز با گذشت بيش از سه دهه از انقلاب شكوهمنداسلامي و به رغم تمامي تحريم ها؛ از اقتدار دريايي بسيار خوبي برخوردار است . وي با بيان اينكه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران براي دومين بار حضورش را در درياي مديترانه اعلام مي كند؛ تصريح كرد: اين حضورنشان دهنده آن است كه جمهوري اسلامي ايران بر اساس نگاه گسترش حضور دردرياهاي آزاد و بين المللي ؛ اين برنامه را به طور جدي دنبال مي كند . وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح خاطرنشان كرد: بر اين اساس طبيعي است كه ديگران و به ويژه رژيم صهيونيستي از اين توانمندي و قدرت جمهوري اسلامي ايران بهراسند و حرفهايي هم در اين زمينه بزنند . سردار وحيدي بار ديگر تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران بدون توجه به حرف هاي ديگران اين مسير روشن توسعه توان دريايي و حضورش در درياهاي آزاد را با قدرت ادامه مي دهد. ناوگروه هجدهم نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران متشكل از ناوجمهوري اسلامي ايران خارك و ناوشكن نقدي پيش از عزيمت به درياي سرخ و عبور از كانال سوئز در بندر جده عربستان سعودي پهلو گرفته بودند. حضور مجدد ناوگروه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در آبهاي آزادو بين المللي و عبور از كانال مهم و استراتژيك سوئز و ورود آن به درياي مديترانه بازتاب وسيعي در رسانه هاي خارجي از جمله رسانه هاي غربي و رژيم صهيونيستي به دنبال داشته است. حضور ناوگروه هاي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در آب هاي آزاد و بين المللي و از جمله عبور از كانال مهم و استراتژيك سوئز براي دومين بار در طول بيش از سه دهه گذشته نشان از توان رزمي وبازدارندگي و بي اثر بودن تحريم هاي كشورهاي غربي از جمله در زمينه علمي و فني ايران است. ح.اب1529 انتهاي پيام*** 

دسته بندی: 
اخبار نظامی

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

اخبار مرتبط