اهداف، محورها و برنامه هاي دومين كنفرانس ملي تعالي تشريح شد

دكتر محمدرضا ولوي رئيس مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي وزارت دفاع در مصاحبه اي با تبيين موضوع تعالي در وزارت دفاع اظهار داشت: تعالي، مضمون عميق در حوزه سازمان و مديريت است كه نياز به ژرفكاوي هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل دارد. با توجه به تأكيدي كه مقام معظم رهبري در خصوص ايجاد جريان هاي فكري در حوزه علوم انساني دارند، موضوع تعالي يكي از موضوعاتي است كه بايد در دستور كار جريان هاي فكري در اين حوزه قرار بگيرد. وي افزود: تعالي در سازمان و مديريت موضوعي است كه دامنه آن از حوزه فلسفه و مباني نظري شروع شده و تا الگوها و روشها در صحنه عمل امتداد مي يابد، لذا از غناي مفهومي بالايي برخوردار است. بر اساس موارد فوق، وزارت دفاع كه از دستگاه هاي پيشرفته در اين حوزه در كشور مي‌باشد، با ارائه رويكرد (از دغدغه تا بهبود) اولين دستگاه اجرايي كشور در بكارگيري الگوي تعالي به منظور انجام ارزيابي و خود ارزيابي است. اين روند از سال 79 آغاز و پس از انجام مطالعات اوليه و طراحي الگو و فرايندهاي مورد نياز اولين دوره جايزه تعالي وزارت دفاع در سال 1383 به صورت منسجم و فراگير به اجرا گذاشته شد. جايزه تعالي وزارت دفاع بر آن است كه با همت و تلاش همه مديران و نخبگان صنايع دفاعي، فرصتي مناسب را براي توسعه خرد راهبردي، خرد مالي و خرد كيفيت در بستري از ارزش‌ها و اصول بنيادين تعالي در وزارت دفاع فراهم آورد. از سال 83 تاكنون 5 دوره جايزه تعالي در سطح ودجا برگزار شده است. وزارت دفاع پس از برگزاري دور چهارم به منظور مستندسازي و ترويج يافته هاي تعالي گرايي در بخش دفاع و ملي اقدام به طراحي و برگزاري كنفرانس ملي تعالي نموده است. دكتر ولوي در ادامه خاطر نشان كرد: اولين كنفرانس ملي تعالي مقارن با برگزاري چهارمين جشن تعالي وزارت دفاع در خرداد ماه سال 1388 برگزار شده است و در حال حاضر پس از برگزاري پنجمين جشن تعالي وزارت دفاع، دومين كنفرانس ملي تعالي در 30 آبان ماه 1390 برگزار مي‌شود. وي در پاسخ به سؤالي در خصوص اهداف دومين كنفرانس ملي تعالي گفت: اهداف اصلي دومين كنفرانس ملي تعالي عبارتند از: فراهم كردن زمينه مناسب جهت تعامل و تبادل نظر پژوهشگران، كارشناسان و مديران و تقويت يادگيري فردي و سازماني، فراهم كردن زمينه براي تعامل و ارائه نتايج تحقيقات پژوهشگران به منظور ارتقاء گسترش و تعيمق دانش تعالي، تقويت فرايند بازخورد از آثار و چالش ها و سياست هاي تعالي در سازمان ها و ارائه راه كارهاي علمي و عملي، ايجاد تعامل و هم افزايي جريان هاي تعالي در بخش دفاعي و ملي و بهره گيري مناسب از ظرفيت هاي بين المللي. رئيس مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي وزارت دفاع پيرامون محورهاي دومين كنفرانس ملي تعالي نيز گفت: محورهاي كنفرانس ملي تعالي اين كنفرانس موضوعات متنوعي را در بر مي گيرد كه عبارتند از: رهيافتي نوين بر الگوهاي تعالي، مديريت راهبردي و تعالي سازماني (نقشه راه تعالي)، جايزه تعالي (رويكردهاي خود ارزيابي، ارزيابي و بهينه كاوي)، سيستم هاي دستيابي، مهندسي سيستم و مديريت شبكه هاي همكاري (توسعه و تعالي هسته هاي كوچك و شبكه هاي بزرگ)، مديريت نوآوري و دانش در تعالي، رهبري تعالي و توسعه سرمايه هاي انساني ارزشي و دانش بنيان، بهره وري و تعالي سازماني (اصلاح الگوي مصرف)، مديريت كيفيت و مشتري در تعالي سازماني، تعالي در واحدها و نيروهاي نظامي و دفاعي. دكتر ولوي در ادامه اظهار داشت: در كنفرانس ملي تعالي در مرحله اول، 180 چكيده مقاله دريافت و در نهايت تعداد مقالات دريافتي 136 عدد مي باشد كه از اين ميان 44 مقاله جهت سخنراني تأييد شده و 31 مقاله به صورت پوستر ارائه مي شود. تعداد مقالات دريافتي نسبت به دور اول كنفرانس 225% رشد نشان مي دهد. طيف مقالات دريافتي از بخش دفاعي (وزارت دفاع و نيروهاي مسلح) تا گستره ملي را در بر مي گيرد. مقالات كارشناسان بخش ملي، نسبت به دور قبل، 5 برابر شده است و از مقالات برتر در اين كنفرانس تقدير بعمل مي آيد و انشاءالله كليه مقالات پذيرفته شده به صورت كتاب منتشر خواهد شد. وي در خصوص كيفيت مقالات ارائه شده اظهار داشت: مقالات اين دوره نسبت به دور قبل در برگيرنده مفاهيم عيمق تر بوده و طيف وسيعي از مسائل و مشكلات و دغدغه هاي سازماني را در بر مي گيرد. مقالات اين دوره برخواسته از راه حل هاي مناسب براي حل مسئله هاي سازماني مي باشد. دكتر ولوي حاميان اين دوره كنفرانس ملي تعالي را، سازمان هاي صنعتي وزارت دفاع و در بخش ملي دانشگاه هاي تهران، شريف، علم و صنعت، علامه طباطبايي و ... اعلام كرد. رئيس مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي در پايان تصريح كرد: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با برگزاري كنفرانس ملي تعالي بستر مناسبي را براي ايجاد اطمينان و اعتماد بخش ملي و دفاعي ايجاد كرده است تا با هم افزايي بين كليه نخبگان كشور، زنجيره ارزش ساز صنايع دفاعي بازآفريني گرديده و با شكوفا سازي استعدادهاي فردي و شوق آفريني در نخبگان ملي و دفاعي و ايجاد مشاركت حداكثري آنان، جريان تعالي را سرعت بخشيده و قدرت دفاعي كشور را ارتقاء دهد. ح.اب1529 انتهای پيام***

دسته بندی: 
اخبار نظامی

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

اخبار مرتبط