انتظار داریم صنايع دفاعي كشور تجربه، دانش و ظرفيت هاي خود را به كمك اقتصاد كشور بياورند

معاون اول رئيس جهمور گفت: انتظار ما در مقطع فعلي از بخش صنايع دفاعي كشور اين است كه تجربه، دانش و ظرفيت هاي خود را به كمك اقتصاد كشور بياورند چرا كه اقتصاد ايران نيازمند حركت و جهشي بزرگ است.
به گزارش اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع؛دكتر اسحاق جهانگيري صبح امروز (سه شنبه) در همايش مديران ارشد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با تأكيد بر اينكه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بايد از توان بازدارندگي بسيار زيادي برخوردار باشند، اظهار داشت: ما زماني مي توانيم در منطقه نقش ثبات ساز داشته باشيم كه از توان و قدرت خوبي برخوردار باشيم و هيچ كس جرأت تعرض به اين آب و خاك را نداشته باشد.
معاون اول رئيس جهمور از اقدامات و فعاليت هاي ارزنده مجموعه وزارت دفاع در طي سال هاي گذشته به خصوص در دوران دولت تدبير و اميد قدرداني كرد و افزود:ماموريت و وظيفه اصلي اين وزارتخانه پشتيباني از نيروهاي مسلح بوده و در تمامي برنامه هايي كه دولت به آن نياز داشته، همواره در صحنه حاضر شده است.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه برخي توانمندي ها و دستاوردهاي دفاعي كشور به دليل برخي ملاحظات امنيتي قابل انتشار نيست، تصريح كرد: اگر وزارت دفاع نيز همانند ساير دستگاه هاي اجرايي مي توانست همه دستاوردهاي خود را اطلاع رساني كند، مردم نسبت به آينده و توان نظامي كشور بسيار اميدوارتر مي شدند اما برخی اقدامات را نمی توان اطلاع رسانی کرد.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به آشوب ها و درگيري هاي منطقه گفت: خوشبختانه با  تلاش و زحمات نيروهاي مسلح و امنيتي كشور، ايران كانون ثبات، آرامش و امنيت منطقه است كه يقيناً نيروهاي مسلح نقشي كليدي در اين زمينه دارند.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه ايران در منطقه اي استراتژيك واقع شده و همه دنيا نسبت به اين منطقه حساسيت دارند، اظهار داشت: منطقه خاورميانه كانون تأمين انرژي بسياري از كشورهاي جهان است و كشورهاي غربي تلاش مي كنند تا نبض اين منطقه كه مي تواند اقتصاد را به حركت درآورد در اختيار داشته و حضور پررنگي در اين منطقه داشته باشند.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينكه خوشبختانه ايران همه مؤلفه هاي قدرت را در اختيار دارد، گفت: جمعيت فراوان، نيروي جوان، خلاق و توليدكننده و فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي در ايران زمينه هاي مناسبي براي توسعه و پيشرفت فراهم كرده اند.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر اهميت ثبات و امنيت در منطقه خاطرنشان كرد:جمهوري اسلامي ايران براي خود نقش ثبات ساز در منطقه قائل است و در مقابل، برخي كشورهاي كوچك كه از مؤلفه هاي قدرت برخوردار نيستند، تنها سياستي را كه در پيش مي گيرند اين است كه در جهت ناامني و بي ثباتي منطقه گام بردارند.
وي افزود: در همين راستا گروه هاي افراطي و تكفيري شكل مي گيرند و مهمترين برنامه آنها اين است كه اوضاع منطقه را برهم بزنند و اتفاقاتي را كه امروز در سوريه، عراق و يمن رخ مي دهد نيز نتيجه همين سياست ها است.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به اينكه توان موشكي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر توان بومي و ظرفيت هاي داخلي است، گفت: اين يعني توانمندي ايران در بخش فناورانه افزايش پيدا كرده و كشور از نظر تكنولوژي قدرتمند شده است.
معاون اول رئيس جمهور با يادآوري اينكه امروز ايران در توسعه علم و فناوري جزو كشورهاي برتر جهان است، تصريح كرد: ايران در صنايع مختلف نظير صنايع هوا و فضا، سلول هاي بنيادين، بايوتكنولوژي و ساير زمينه ها به توانمندي قابل توجهي دست يافته است و در برخي رشته ها جزو شش كشور نخست جهان است.
دكتر جهانگيري در ادامه با اشاره به چالش هاي پيش روي اقتصاد كشور گفت: برخي از اين مشكلات، مشكلات ساختاري است و متأسفانه اقتصاد ايران متناسب باساير بخش ها نظير صنايع دفاعي متحول نشده است.
معاون اول رئيس جمهور يكي از دلايل تحول و پيشرفت چشمگير در بخش صنايع دفاعي را اعمال تحريم ها عنوان كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران با تحريم توانست با اتكا بر توانمندي داخلي بسياري از نيازمندي هاي خود در بخش صنايع دفاعي را تأمين كند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: تحريم كردن كشوري مانند ايران كاري احمقانه است؛ چرا كه ايران از ظرفيت هاي فراواني برخوردار است و در مواجهه با محدوديت ها و تحريم ها، با اتكاء به ظرفيت هاي داخلي نيازمندي هاي خود را تأمين خواهد كرد.
وي ادامه داد: دنيا بزرگتر از آن است كه تصور كنند با تحريم بخش دفاعي ايران، نتوانيم نيازهاي خود را تأمين كنيم. تحريم در بخش دفاعي اگر چه دشوارتر از تحريم در ساير بخش ها بوده است اما باعث شد بتوانيم به دستاوردهاي بزرگي برسيم.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به پيشرفت هاي صنعت دفاعي كشور كه با اتكاء به دانش و توان داخلي ايجاد شده است، اظهار داشت: اين تجربه بايد به بخش هاي اقتصادي نيز انتقال پيدا كند تا بتوانيم با اتكاء به ظرفيت ها و توانمندي هاي كشور در مسير توسعه حركت كنيم.
دكتر جهانگيري افزود: مقام معظم رهبري با كياست و هوشمندي، اقتصاد مقاومتي را در اين مقطع ابلاغ كردند و پيام مهم اقتصاد مقاومتي نيز در  حقيقت همان تجربه ارزشمند در بخش صنايع دفاعي است بدين معنا كه بايد با استفاده از ظرفيت هاي داخلي، ميزان آسيب پذيري اقتصاد كشور را به حداقل ممكن كاهش دهيم.
معاون اول رئيس جمهور گفت: اقتصاد مقاومتي سياست هايي روشن براي توسعه كشور است و جهت گيري هاي مهمي نيز براي بخش دفاعي دارد. يكي از رويكردهاي اقتصاد مقاومتي دانش بنيان بودن است و اگر بخواهيم از محدوديت ها و تحريم ها صدمه نبينيم بايد در وهله نخست بررسي كنيم كه در دوران تحريم، دشمن كدام نقطه را بيش از ساير بخش ها تحت فشار قرار داد.
دكتر جهانگيري اضافه كرد: تمركز تحريم هاي خارجي بيش از ساير بخش ها در بخش نفت و گاز بود و ما بايد براي پيشگيري از تكرار آن، اقتصاد كشور را از اتكا به درآمدهاي نفتي رها كنيم.
معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان كرد: متأسفانه علي رغم اينكه همواره بر كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي تأكيد شده اما هيچ گاه جايگزين مناسبي براي آن معرفي نشده است و در مقطعي معادن را به عنوان جايگزين نفت معرفي مي كردند كه البته آن هم همانند نفت روزي تمام خواهد شد. مهمترين جايگزين براي درآمدهاي نفتي اقتصاد دانش بنيان است كه متكي بر به فكر و دانش انسان باشد.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به رويكرد درون زايي اقتصاد مقاومتي به معناي استفاده از ظرفيت هاي داخل كشور گفت: نيروهاي مسلح كشور ظرفيتي هستند كه مي توانند در خدمت  توسعه كشور باشند و هيچ كس نمي تواند اين ظرفيت را ناديده بگيرد.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: بايد تدبيري بيانديشيم كه ضمن استفاده از ظرفيت نيروهاي مسلح كشور، فضاي كار براي بخش خصوصي محدود نشود و ظرفيت هاي ديگر كشور ناكارآمد نشوند.
دكتر جهانگيري يكي از برنامه هاي دولت كه مبتني بر اقتصاد مقاومتي است را راه اندازي واحدهاي توليدي كشور عنوان و خاطرنشان كرد:خوشبختانه در بخش صنايع دفاعي تقريباً همه واحدها فعال هستند.
دكتر جهانگيري از توسعه صادرات غيرنفتي بعنوان يكي ديگر از اولويت ها و برنامه هاي دولت نام برد و گفت: بايد صنعت كشور را به بازارهاي بزرگ دنيا متصل كنيم و تا اين اتفاق محقق نشود قادر نخواهيم بود بر چالش بيكاري غلبه كنيم و توليداتي قابل رقابت به بازارهاي بين المللي ارايه دهيم.
معاون اول رئيس جمهور تأكيد كرد: بايد جهت گيري اصلي در وزارت دفاع نيز همين باشد و با اين راه به توليد تجهيزات و توليدات دفاعي بپردازند كه از نظر كيفيت قابليت صادرات را داشته باشند.
وي افزود: وزارت دفاع در بخش صنايع غيرنظامي نيز بايد همين سياست را دنبال كند و به اين موضوع باور داشته باشد كه ادامه حيات صنعت به صادرات آن بستگي دارد.
معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه شرايط ايران از هر نظر براي سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي مهيا است، اظهار داشت: سرمايه گذاران بايد در ايران احساس امنيت كنند چرا كه چالش بيكاري و مشكل معيشت مردم جز از طريق توليد و سرمايه گذاري حل نخواهد شد.  
دكتر جهانگيري در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به مشكلات و  محدوديت هاي دولت در بخش بودجه گفت: با وجود همه مشكلات و محدوديت ها، دولت همواره تلاش كرده است نيازهاي نيروهاي مسلح كشور را تأمين كند و اينكه برخي رسانه ها دولت را به بي توجهي به نيروهاي مسلح متهم مي كنند به دور از انصاف است.
وي افزود: دولت در هيچ مقطعي اجازه نداده است كه مأموريت هاي مهم نيروهاي مسلح با محدوديت و كمبود مواجه شود و اين رويكرد به  عنوان يكي از اصلي ترين اولويت هاي دولت ادامه خواهد يافت.
در اين مراسم وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال هاي اخير گفت: اين وزارتخانه صنايع آلاينده خود را از شهرها خارج كرده و در كنار آن به نوسازي و به روز كردن صنايع پرداخته تا بتواند به مطالبات نيروهاي مسلح پاسخ مناسب دهد.
سردار دهقان با تأكيد بر اينكه امروز قادر هستيم در بخش ريلي، حمل و نقل عمومي، نيرو و نفت و گاز مأموريت و مسئوليت بپذيريم گفت: وزارت دفاع با تمام توان در خدمت سياست هاي دولت است و خوشبختانه امروز در نيازهاي دفاعي به هيچ عنوان مشكل و گره فناورانه در توليد صنايع مرتبط با نيروهاي مسلح نداريم.
ح.اب1529
انتهای پیام***

دسته بندی: 
اخبار نظامی

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

اخبار مرتبط