ارتباطات مردمی

تهران- میدان نوبنیاد- خ شهید لنگری تلفن تماس : 26126988-021

رایانامه: اداره کل روابط عمومی وزارت دفاع

info@defanews.ir

  دفتر ارتباطات مردمی  mardomi@mod.ir

 مدیر سایت  info@defanews.ir